Në rastin kur pasagjerit nuk i kërkohet vizë hyrjeje për në destinacionin ku udhëton, atëherë   dokumentacioni për udhëtim duhet të përfshijë:


1- Pasaportën biometrike;

2- Siguracionin e shëndetit për udhëtimin për ditët e qëndrimit;

3- Ftesën nga pala pritëse ose, në mungese të saj, rezervimin e vlefshëm të hotelit;

4- Mjete monetare të mjaftueshme për të siguruar qëndrimin (minimalisht 50 euro në ditë) 


Ne rast moslejimi nga ana e doganes  per kalimin e kufirit nuk eshte pergjegjsi e agjensis dhe nuk ju takon rimbursimi i biletes.

Agjensia nuk mban pergjegjesi ne rast vonese per shkak te motit, kontrollit ne dogane ose  te ndonje shkaku tjeter qe nuk varet nga ne.                                           

Bileta nuk kthehet, mund te behet shtyrja e udhetimit ne marreveshje me agjensine 3 dite para skadences se biletes 

Agjensia nuk mban asnje pergjegjesi per bagazhet, te cilat duhet te jene nen mbikqyrjen

e pasagjerit gjate gjithe kohes se udhetimit dhe ngarkim- shkarkim.

Pasagjeret jane te detyruar te gjenden ne vendin e nisjes 15 min perpara nisjes se autobusit.

Zoteruesit e biletave vajtje- ardhje me kthim te pa caktuar, duhet te caktojne daten e kthimit 7 dite para udhetimit.

Rregullore per femijet:

a) Femijet 0-2 vjec paguajne vetem taksat portuale dhe jane pa te drejte ulje ne autobus.

      b)Femijet 2-12 vjec paguajne 70% te biletes me te drejte ulje.

      c) Femijet mbi 12 vjec paguajne bilete te plote.

9.-Ne rast se pasagjeri eshte kthyer 1 here ne kufirin shqipetar dhe do te riudhetoje ka te drejte ta riperdori dhe 1 here bileten brenda 1 muaji pa paguar asgje per kete, ai duhet te kontaktoje me agjensin ku ka prere bileten.


Destinacionet
Vajtje Ardhje Vajtje
Stacioni i nisjes :
Stacioni i arritjes :
Te Rritur/femije/foshnje
 (12+)  (4-11)  (0-4)
 Bileta
 
Data Nisjes :
Data kthimit :
Shtyp button kerko
 IDENTIFIKIMI
Paneli i verifikimit dhe menaxhimit
Username :
Password :

Regjistrohu!

 


Albania
MABAVIAGGI ALBANIA